Adana

Adana Tarihi

Adana tarihi M.Ö. yaklaşık 2.000’li yıllara kadar uzanmaktadır. M.Ö. 1.200’lü yıllara kadar Adana’da Hitit Krallığının kolları olan Luvi ile Arzava Krallıkları yaşamış ve M.Ö. 1.200’lü yıllardan sonra ise Hitit Krallığı topraklarına dahil olmuştur. Hititlerden sonra ise sırasıyla Frigler, Asurlar, Kilikyalılar, Persler, Makedonya Krallığı (Büyük İskender), Selokidler, Karsunlar, Roma İmparatorluğu ve ardından da Bizans İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır.
M.Ö. 395 yılında Adana’yı topraklarına katan Bizans İmparatorluğu M.S. 638 yılından sonra Ermeni Krallığı, Mısır Türk Memlukluları, Ramazanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında her ne kadar Fransızların işgaline uğrasa da Adana geri alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmuştur. Seyhan Nehri ve Ceyhan Nehrinin varlığı geçmişte Adana’yı önemli yerleşim merkezi yapmıştır.

Adana dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi olma ünvanına sahip bir ilimizdir. Roma İmparatorluğu sırasında Doğu Roma İmparatorluğunun en büyük ticaret merkezi olmuştur. Eskiden Seyhan Nehrinin ismi Sarus, Ceyhan Nehrinin ismi ise Pyramos idi. Ama Türklerin eline geçtikten sonra şimdiki isimleri ile anıldılar.


Adana Tarihi Kronolojisi

 • Luvi Krallığı (MÖ 1900)
 • Arzava Krallığı (MÖ 1500-1333)
 • Hitit İmparatorluğu (MÖ 1900-1200)
 • Asurlular (713-663 BC)
 • Pers İmparatorluğu (MÖ 550-333)
 • Helen Antik Yunan Uygarlığı (MÖ 333-323)
 • Selevkos İmparatorluğu (MÖ 312-133)
 • Kilikya Prensliği (178-112)
 • Romalılar (MÖ 112 -395)
 • Bizans İmparatorluğu (395-638; 964-1071)
 • Abbasiler
 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu
 • Memlükler
 • Ramazanoğlu Beyliği
 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Türkiye
Daha Fazla Göster
Kapalı